KHUÔN MẪU & SẢN PHẨM

MÁY MÓC CÁC LOẠI

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Thanh Thiêm
Giám Đốc
(0320) 374 3435 - 0169 318 7633

Máy Tiện

Máy tiện CNC
Máy tiện CNC
Máy tiện cơ
Máy tiện cơ